• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Συνοπτικά η πρόταση της ΠΑΣΑ

Page history last edited by Μάνος Σ. 14 years, 5 months ago

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Αυγή (22/11/2009) και αποτελεί μια περίληψη των προτάσεων της ΠΑΣΑ για τον Συριζα όπως διαμορφώθηκε απο τα μέλη με ανοιχτή διαβούλευση. Περιλαμβάνονται και οι μεταβατικές διατάξεις προς αυτόν τον στόχο για ένα διάστημα 2-3 ετών.

 

Όλα τα σχόλια σας είναι ευπρόδεκτα και επιθυμητά.  


 

 

 

 

Προοίμιο: Η πρόταση είναι μεταβατική με σκοπό την μετατροπή σε 2-3 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολυτασικό φορέα της αριστεράς.

 

Βασικές οργανωτικές αρχές: Ισοτιμία μεταξύ των μελών, συνύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων, ιδεών και αμεσοδημοκρατική λειτουργία.

 

Μέλη ΣΥΡΙΖΑ: Είναι όσοι και όσες αποδέχονται την ιδρυτική του διακήρυξη, το πρόγραμμά του και εγγράφονται σε μια από τις τοπικές ή κλαδικές του οργανώσεις, είτε ανήκουν ήδη σε συνιστώσες είτε όχι.

 

Τοπικές και κλαδικές οργανώσεις: Είναι τα βασικα κύτταρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέγουν συντονιστικά και εκπροσώπους στις συνδιασκέψεις, χωρίς καμιά ποσόστωση. Συνεδριάζουν σε συνελεύσεις με απαρτία 2/3 των μελών και αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία 50%+1. Συγκροτούν θεματικές επιτροπές κι έχουν οριζόντια δικτύωση. Στεγάζονται σε κοινωνικά στέκια, όπου οι επιτροπές τους προσφέρουν κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στην περιοχή / τομέα τους.

 

Μεταβατικές διατάξεις για τον συντονισμό των οργανώσεων. Κεντρικά όργανα. Ανακλητότητα. Εναλλαγή. Δημιουργούνται συντονιστικά όργανα: Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη και Συνέδριο που εκλέγουν αντίστοιχα Νομαρχιακά συντονιστικά και Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή με 50% εκλεγμένα μέλη από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ (στις οποίες και λογοδοτούν) και 50% από τις συνιστώσες με καμιά από αυτές να μην ξεπερνά μόνη της το 25%. Η ΚΣΕ εκλέγει γραμματεία με την ίδια ποσόστωση. Όλα τα όργανα λογοδοτούν τακτικά στις οργανώσεις και τα μέλη τους είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή. Καθιερώνεται εναλλαγή σε όλες τις θητείες για βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη ΚΣΕ και γραμματείας και για μέλη γραμματειών τοπικών και κλαδικών. Αποφάσεις σε όλα τα όργανα παίρνονται με πλειοψηφίες 2/3 για ζητήματα προγράμματος, συμμαχιών, καταστατικού κ.λπ., και με 50%+1 για όλα τα υπόλοιπα. Οι αποφάσεις της ΚΣΕ και της Γραμματείας πρέπει να εγκρίνονται από τις οργανώσεις εντός διμήνου.

Οικονομικά και έλεγχος. ΜΜΕ. Κοινοβουλευτική ομάδα:

Η Γραμματεία δημοσιεύει ετήσιο ισολογισμό που ελέγχεται από τις οργανώσεις. Η Γραμματεία δημιουργεί Γραφείο Τύπου που επωμίζεται αποκλειστικά την σχέση με τα ΜΜΕ. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα λογοδοτεί τακτικά και συνεργάζεται με την Γραμματεία και την ΚΣΕ. Οι οργανώσεις και οι συνιστώσες εκλέγουν τους υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές με ποσόστωση ίδια με αυτήν της ΚΣΕ.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.