• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Πρόταση για Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΣΥΡΙΖΑ

Page history last edited by Γ. Χατζηχρήστος 13 years, 7 months ago

 

Η σελίδα αυτή διαμορφώνεται δυναμικά από τις αλλαγές που γίνονται στις επί μέρους σελίδες των άρθρων

 

 

Προοίμιο

 

H οργανωτική πρόταση που καταθέτουμε φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μεταβατικό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ που η εφαρμογή του θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολυτασικό φορέα ανεξάρτητων αλλά και οριζόντια διασυνδεδεμένων τοπικών και κλαδικών οργανώσεων με μέλη, είτε αυτά ανήκουν σε συνιστώσες είτε όχι, τα οποία θα έχουν αποφασιστικό λόγο στις διαδικασίες και στον έλεγχο των συντονιστικών οργάνων με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Στόχος είναι η σταδιακή δημιουργία ενός πλήρως ενιαίου πολιτικού και κινηματικού φορέα της Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να διασφαλίζει δύο στοιχεία ταυτόχρονα: Από τη μια τα σημερινά ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά του και από την άλλη την ύπαρξη ζωντανών τοπικών  και κλαδικών οργανώσεων και θεματικών επιτροπών, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται ο έλεγχος της βάσης του στα ανώτερα συντονιστικά όργανα μέσα από τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων και κανόνων που θα συμβαδίζουν και με το οραματικό του πλάνο για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας που επιδιώκει.

O ΣΥΡΙΖΑ των μελών, ως Αριστερά του 21ου αιώνα, επιδιώκει με αυτή την νέα οργανωτική του διάταξη να αποκτήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να εμπνευστεί από τα κινήματα και να εμπνεύσει την κοινωνία και τα κινήματά της ώστε, κάποια στιγμή, να δημιουργηθούν και οι όροι αυτοκατάργησης του και διάχυσής του μέσα σε μια αυτό-διαχειριζόμενη κοινωνία των Πολιτών.

 


 

2. Βασικές Οργανωτικές Αρχές

 

2.1 Η αμεσοδημοκρατική λειτουργία είναι το βασικό χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει όλη την δομή του ΣΥΡΙΖΑ . 

2.2 Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει  οργανωτική δομή, η οποία εξασφαλίζει δικαιώματα και πολιτική ισοτιμία σε όλα τα μέλη του,  το δικαίωμα στις υπάρχουσες συνιστώσες (κόμματα και οργανώσεις) να διατηρήσουν την πολιτικοϊδεολογική και οργανωτική τους αυτονομία και ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσικά την πλήρη ελευθερία σχηματισμού τάσεων, ρευμάτων ή και νέων οργανώσεων στο εσωτερικό του.

2.3 Η παρουσία οργανωμένων τάσεων, ρευμάτων και ξεχωριστών συνιστωσών στα πλαίσια ενός πολιτικού μορφώματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί καθαυτό πρόβλημα, από τη στιγμή που άτομα και οργανώσεις σέβονται τους όρους μιας συνεκτικής και ενιαίας πολιτικής λειτουργίας. Αντίθετα μάλιστα, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, να αναδείξει τον πλούτο και τα πλεονεκτήματα της συνύπαρξης της Αριστεράς κόντρα στην πολυδιάσπαση που τη χαρακτηρίζει και να παίξει καταλυτικό ρόλο για διεργασίες στην υπόλοιπη Αριστερά.

2.4 Μ’ αυτή την έννοια, διασφαλίζεται η απόλυτη και χωρίς όρους ιδεολογική και πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης της κάθε συνιστώσας και ατόμου. Όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό αλλά και στο επίπεδο των κοινωνικών χώρων (σχήματα ή παρατάξεις στον συνδικαλιστικό ή νεολαιίστικο χώρο), όπου τα μαζικά σχήματα παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν και πρέπει να έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα.

2.5 Η αμεσοδημοκρατική λειτουργία εξασφαλίζεται με την μεταβίβαση του αποφασιστικού ρόλου για όλα τα ζητήματα από τα συντονιστικά όργανα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, στις συνελεύσεις και συνδιασκέψεις των μελών καθώς και στα εσωτερικά δημοψηφίσματα.  Η δράση και οι αποφάσεις των συντονιστικών οργάνων ελέγχεται από τα μέλη.

.

 


 

3. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

 

3.1 Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι κάθε ένας που κατοικεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό  μόνιμα ή προσωρινά και έχει ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών, που αποδέχεται το πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ .

3.2 Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ των μελών απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις

3.3 Κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ των μελών έχει την δυνατότητα να ανήκει

● μόνο σε μία τοπική ή κλαδική οργάνωση με δικαίωμα απόφασης στα τοπικά ( ή αντίστοιχα κλαδικά θέματα ), στα γενικότερης σημασίας θέματα και εκλογή πανελλαδικών και β’ βάθμιων συντονιστικών οργάνων, στα δημοψηφίσματα καθώς και για εκλογές εκπροσώπων σε Συνδιασκέψεις και το Συνέδριο.

● σε όσες θεματικές τους επιτροπές επιθυμεί.

  μπορεί να  συμμετέχει και σε άλλη τοπική ( ή κλαδική ) με δικαίωμα απόφασης μόνο στα τοπικά ( ή αντίστοιχα κλαδικά θέματα ).

 

3.4 Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συνιστώσα του, η οποία έχει αποδεχτεί το ιδρυτικό πολιτικό-ιδεολογικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.


4. Τοπικές και κλαδικές οργανώσεις

 

4.1 Οι τοπικές και οι κλαδικές οργανώσεις αποτελούν το κύτταρο της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο ευθύνης τους και δεν αποτελούν «παραρτήματα» του «κεντρικού» ΣΥΡΙΖΑ. 

4.2 Οι τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζουν για ό,τι τις αφορά χωρίς την αναγκαστική παρουσία των κεντρικών συντονιστικών στελεχών και χωρίς την υποχρέωση των οργανώσεων να αποδέχονται την άποψη του συντονιστικού κέντρου σαν αδιαμφισβήτητη.

4.3 Οι τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν αυτόνομα και λαμβάνουν θέσεις για τα τοπικά και για τα κεντρικά ζητήματα, αποφασίζουν για εκστρατείες και δράσεις που αφορούν το χώρο ευθύνης τους και παρεμβαίνουν με τις αποφάσεις τους στη συζήτηση ζητημάτων που αφορούν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. πρόγραμμα). Θα πρέπει να απολαμβάνουν μεγάλης αυτονομίας για να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες τις οποίες είναι αδύνατο (και λανθασμένο, αν ήταν δυνατό) να συλλάβει κάποιος κεντρικός «εγκέφαλος». Έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας πολιτικών προτάσεων τις οποίες να καταθέτουν στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξει στις πιο πλήρεις και ολοκληρωμένες πολιτικές θέσεις, τακτικές και δράσεις.

 


5. Γενική Συνέλευση Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης

 

5.1 Η γενική συνέλευση αποτελεί κυρίαρχο όργανο σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Εκλέγει και ελέγχει την Συντονιστική της Επιτροπή, ανακαλεί και αντικαθιστά όσα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους, παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Εκτός αν οι Γενικές συνελεύσεις αποφασίσουν διαφορετικά, η λειτουργία τους καθορίζεται από τις πιο κάτω ενδεικτικές αρχές:

5.2 Οι Γενικές Συνελεύσεις μιας Τοπικής ή Κλαδικής οργάνωσης  χαρακτηρίζονται ως:

·         Ιδρυτική  

·         Ετήσιες τακτικές

·         Περιοδικές τακτικές

·         Έκτακτες

5.3 Όλες οι Συνελεύσεις πλην της ιδρυτικής προαπαιτούν το 2/3 των μελών της τοπικής ή κλαδικής οργάνωσης. Όλες οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών συντονιστικών οργάνων, λαμβάνονται με την θετική ψήφο των  50%+1 των συμμετεχόντων στην συνέλευση. Στις τοπικές ή κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν νοείται καμία ποσόστωση σε καμία ψηφοφορία ή εκλογή με επίκληση ιδιότητας μέλους της ή μελών της ως μέλος συνιστώσας.

5.4 Η Ιδρυτική Συνέλευση μιας τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης γίνεται μόνο μια φορά εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 σύντροφοι που έχουν αποδεχτεί το πολιτικό πλαίσιο και τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ και τον κανονισμό λειτουργίας του και εφ’ όσον στην ίδια περιοχή ή χώρο εργασίας δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια και στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ η ίδρυση άλλης τοπικής/ κλαδικής οργάνωσης. Η ιδρυτική συνέλευση έχει σαν στόχο να γνωστοποιήσει την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ στις συνιστώσες που συμμετέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια περιοχή, να δημοσιοποιήσει την ίδρυση, να δημιουργήσει το αρχικό μητρώο των μελών της και να εκλέξει προσωρινό τριμελές συντονιστικό όργανο που έχει σαν μοναδικό σκοπό να συγκαλέσει την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευση της Οργάνωσης δεσμευτικά εντός διμήνου. Όλες οι αποφάσεις αυτού του προσωρινού συντονιστικού οργάνου υπόκεινται στην έγκριση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να νομιμοποιηθούν.

5.5 Οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε 12 μήνες. Σε αυτές:

·         Γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής δράσης της οργάνωσης και των επί μέρους θεματικών επιτροπών της

·         Εγκρίνεται ο ισολογισμός εσόδων/εξόδων της οργάνωσης

·         Εκλέγεται Συντονιστική Επιτροπή από τα μέλη του. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα επανεκλογής για δύο μόνο διαδοχικές ετήσιες θητείες. Σε περίπτωση ισοψηφιών ή μη κάλυψης του αριθμού των μελών από υποψηφίους, η επιλογή γίνεται με κλήρωση στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη της οργάνωσης.

·         Συζητιέται ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης της οργάνωσης και τίθενται όσο το δυνατό ποσοτικοποιημένοι πολιτικοί και οργανωτικοί στόχοι

5.6 Οι Περιοδικές Τακτικές Γενικές συνελεύσεις της οργάνωσης  γίνονται, σύμφωνα και με ειδική απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο. Σε αυτές συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή της οργάνωσης ή η ολομέλεια μια θεματικής επιτροπής της οργάνωσης ή ένα μεμονωμένο μέλος της οργάνωσης. Μια Περιοδική Τακτική Γενική συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει με απόφασή της ένα οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και να το αντικαταστήσει με άλλο.

5.7 Οι Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις, σε αντιδιαστολή με όλες τις προηγούμενες που γίνονται μόνο με φυσική παρουσία τουλάχιστον του 51% των μελών της, μπορούν να γίνουν και με την διενέργεια συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στον ιστότοπο της οργάνωσης εφ’ όσον συμμετέχει το 50% + 1 των μελών. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις διενεργούνται όταν τις καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή ή το 15% των μελών της οργάνωσης γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 


6. Δομή, όρια οργανώσεων και θεματικές τους επιτροπές

 

6.1 Κάθε αυτόνομη Τοπική ή Κλαδική οργάνωση νοείται ως το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών που την απαρτίζουν.

6.2 Τα όρια δράσης μιας Τοπικής Οργάνωσης συμπίπτουν με τα όρια του Δήμου, γειτονιάς ή Δημοτικού Διαμερίσματος που αυτή δρα

6.3 Τα όρια δράσης μιας Κλαδικής Οργάνωσης , συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων στους χώρους εκπαίδευσης όπου συμμετέχουν ισότιμα εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, συμπίπτει με τα επιχειρησιακά όρια της αντίστοιχης επιχείρησης-υπηρεσίας ή φορέα εντός του ίδιου Νομού. Για πολύ μεγάλες κλαδικές οργανώσεις, επιτρέπεται η διάσπασή τους σε περισσότερες κλαδικές οργανώσεις εντός του ίδιου Νομού με σαφή όμως όρια και μετά από απόφαση της Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης, όπως ορίζεται πιο κάτω, και εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της οργάνωσης.

6.4 Κάθε Τοπική ή Κλαδική οργάνωση απαρτίζεται από Θεματικές Επιτροπές. Ως θεματική επιτροπή ορίζεται το σύνολο των μελών της Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης που εξειδικεύουν την δράση τους σε ένα τομέα πολιτικής ή κινηματικής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδρυση μιας θεματικής επιτροπής σε μια Τοπική ή Κλαδική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει μόνο την δήλωση τουλάχιστον τριών (3) μελών της στην Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης και την περιγραφή των δραστηριοτήτων ή της περιοχής δράσης της. Ένα μέλος μπορεί να συμμετέχει σε όσες θεματικές επιτροπές επιθυμεί.

6.5 Οι θεματικές επιτροπές που μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα σε μια Τοπική ή Κλαδική Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψουν τις θεματικές ή κινηματικές ενότητες, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, όπως:

·         Νεολαίας

·         Γυναικών

·         Μειονοτήτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

·         Μεταναστών και δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης

·         Τοπικής Αυτοδιοίκησης (για Τοπικές)

·         Συνδικαλιστικής παρέμβασης (για Κλαδικές)

·         Περιβάλλοντος

·         Πολιτισμού

·         Κοινωνικής Οικονομίας

·         Εργασιακών και εργατικών

·         ΜΜΕ και προβολής

·         Ιδεολογίας και εκπαίδευσης

·         Κλπ

Η ονομασία και ο τρόπος λειτουργίας και δράσης των θεματικών επιτροπών αποφασίζεται από τις ίδιες. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία δύο θεματικών στην ίδια Τοπική ή Κλαδική Οργάνωση και ανεξάρτητα από το όνομα τους, που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν με τον ίδιο τομέα δραστηριοτήτων. Οι αλληλοκαλύψεις που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργηθούν από τις πρωτοβουλίες και την δράση δυο θεματικών επιτροπών της ίδιας Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης συντονίζονται με κοινές συνεδριάσεις των συντονιστικών τους επιτροπών και με κοινές Ολομέλειες.

6.6 Οι θεματικές επιτροπές συνεδριάζουν κατά τακτικά διαστήματα σε ολομέλεια και συντονίζονται από επιτροπή που την απαρτίζουν μέλη της θεματικής επιτροπής.

6.7 Η λήψη των αποφάσεων σε μια ολομέλεια μιας θεματική επιτροπή λαμβάνεται με τα 2/3 εγγεγραμμένων μελών που την απαρτίζουν. Ολομέλεια νοείται η συνάθροιση στον ίδιο φυσικό ή διαδικτυακό τόπο του 50% + 1 των μελών της. Η Ολομέλεια συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα από την συντονιστική της επιτροπή ή αν το ζητήσει το 15% των μελών της.

6.8 Σε μια θεματική επιτροπή Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης μπορούν να λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου, αλλά χωρίς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν επιθυμούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους του. H κάθε θεματική μπορεί να αποφασίσει μόνη της για  μόνιμη ποσόστωση μη μελών ΣΥΡΙΖΑ , ανάλογα με το αντικείμενο της θεματικής, εφόσον αποδεδειγμένα ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό σε ακτιβιστικές κινήσεις και πρωτοβουλίες. Τα μη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στις θεματικές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να καταθέτουν προτάσεις και εισηγήσεις και θα τίθενται έκτακτες επίκαιρες παρεμβάσεις τους κατά προτεραιότητα προς συζήτηση πέραν ημερήσιας διάταξης

 

6.9 Η συμμετοχή στις θεματικές επιτροπές, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ, νοείται εθελοντική και δεν νοείται οποιαδήποτε αποζημίωση για την προσφορά του μέλους της σε οποιοδήποτε επίπεδο ή όργανο.

6.10 Ένα μέλος μιας θεματικής επιτροπής χάνει τα δικαιώματα συμμετοχής του στην θεματική επιτροπή που έχει επιλέξει μόνο αν:

·         To δηλώσει γραπτά ή μέσα σε Ολομέλεια της Θεματικής Επιτροπής

·         Αν δεν συμμετέχει σε ένα αριθμό από διαδοχικές Ολομέλειες της Επιτροπής που η κάθε μια ορίζει και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 


7. Στέγαση της Οργάνωσης- Στέκι Κινημάτων- Μορφή διαχείρισης

 

7.1 Οι τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνουν την δράση τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα έχουν τον χαρακτήρα του «Στέκι των Κινημάτων». Στους χώρους αυτούς και με ευθύνη της κάθε οργάνωσης μπορούν να αναπτυχθούν χώροι για να στεγάσουν δραστηριότητες όπως:

·         Συνάθροισης, διαβούλευσης και των συνελεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των κινημάτων που αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή

·         Διασκέδασης και ψυχαγωγίας με ανάπτυξη κυλικείου, internet-καφέ κινηματογραφικής λέσχης κλπ

·         Πολιτισμού και εκπαίδευσης με διαλέξεις, σεμινάρια, internet, εκδηλώσεις κλπ

7.2 Το κάθε «Στέκι των Κινημάτων» μαζί με την κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, μπορεί να ανήκει σε ένα Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης που απαρτίζεται από όλα τα μέλη της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τρίτους και που λειτουργεί ως επιχείρηση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το καταστατικό της κάθε επιχείρησης του κοινωνικού τομέα.

7.3 Τα έξοδα λειτουργίας  στο «Στέκι των Κινημάτων» καλύπτονται από έσοδα που δημιουργούνται από την διάθεση των χώρων του και των προσφερόμενων σε αυτό υπηρεσιών στον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ή και άλλες κινηματικές οργανώσεις ή συλλογικότητες χωρίς κέρδος καθώς και από κάθε είδους νόμιμες επιχορηγήσεις ή δωρεές.

 


8. Μεταβατικές διατάξεις για τον συντονισμό των οργανώσεων και της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ

 

8.1 Οι τοπικές οργανώσεις και η δράση τους συντονίζουν την οργάνωσή τους με τον ακόλουθο τρόπο:

8.2 Σε τοπικό ή επιχειρησιακό επίπεδο (εντός της ίδιας της οργάνωσης) ανάμεσα σε δυο συνελεύσεις από την Συντονιστική Επιτροπή τους για το σύνολο της πολιτικής δράσης της οργάνωσης και από τις συντονιστικές επιτροπές των θεματικών τους για κάθε επί μέρους δράση. Η συντονιστική επιτροπή της οργάνωσης έχει σαν αποκλειστικό καθήκον να διευκολύνει την συμμετοχή των μελών της οργάνωσης στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεών της οργάνωσης, να επιλύει τα πρακτικά θέματα επικοινωνίας και διασύνδεσης των θεματικών επιτροπών σε τοπικό επίπεδο, να συντηρεί τον ιστότοπο της οργάνωσης και τα ηλεκτρονικά fora συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε αυτόν και να τηρεί τα οικονομικά της οργάνωσης. Σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και αποφάσεις δράσης της οργάνωσης που όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να νομιμοποιούνται σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

8.3.1 Σε Νομαρχιακό επίπεδο από Τακτικές και έκτακτες Συνδιασκέψεις των τοπικών ή κλαδικών οργανώσεων. Οι Τακτικές συνδιασκέψεις συγκαλούνται περιοδικά ενώ οι έκτακτες αν το ζητήσουν γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών το 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον 3 οργανώσεις του ή η Νομαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή εκτός αν οι ίδιες αποφασίσουν διαφορετικά.

8.3.2 Οι πρώτες νομαρχιακές Συνδιασκέψεις απαρτίζονται από συνέδρους που εκλέγονται από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά 50% και κατά 50% από συντρόφους που υποδεικνύουν οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν και εφ’ όσον καμία δεν μπορεί να ορίσει περισσότερους από το 25% των αντιπροσώπων της Συνδιάσκεψης. Οι Συνδιασκέψεις αυτές εκλέγουν την Νομαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με απαιτούμενο για την εκλογή στο όργανο των 2/3 των ψήφων των συνέδρων. Στην περίπτωση που από τις ψηφοφορίες δεν εκλέγεται μέλος από μια συνιστώσα, τότε αυτό εκλέγεται καθ’ υπέρβαση του ορίου των 2/3 ως μέλος της Νομαρχιακής . Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών της Νομαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που έχουν καθορίσει, τότε αυτή συμπληρώνεται με κλήρωση όπου συμμετέχουν όλοι οι σύνεδροι ισότιμα.

8.3.3 Η Νομαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή έχει σαν αποκλειστικό καθήκον να επιλύει τα πρακτικά θέματα επικοινωνίας και διασύνδεσης των οργανώσεων ΣΥΡΙΖΑ και των θεματικών επιτροπών των οργανώσεων σε νομαρχιακό επίπεδο και με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, να επιλύει θέματα συντονισμού της κινηματικής τους δράσης, να συντηρεί τον ιστότοπο της οργάνωσης σε νομαρχιακό επίπεδο και τα ηλεκτρονικά fora συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε αυτόν για την διευκόλυνση της οριζόντιας διασύνδεσης των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και των συνιστωσών του και να παρακολουθεί τα οικονομικά της οργάνωσης. Σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και αποφάσεις δράσης της οργάνωσης σε Νομαρχιακό επίπεδο με πλειοψηφία 51% που όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να νομιμοποιούνται σε επόμενη Συνδιάσκεψη ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία των συνέδρων της προηγούμενης συνδιάσκεψης εντός μηνός. Με τους ίδιους κανόνες λειτουργούν και εκλέγονται και οι Νομαρχιακές Θεματικές Συντονιστικές Επιτροπές, με την διαφορά που οι τακτικές συνδιασκέψεις τους γίνονται ετήσια.

8.3.4 Η διατήρηση των προβλέψεων του άρθρου 8.3.2 περί ποσοστιαίας συμμετοχής συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ επαφίεται στις αποφάσεις των Τοπικών και Κλαδικών οργανώσεων που θα οδηγήσουν στη δεύτερη συνδιάσκεψη μετά από την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό.

 

8.4.1        Σε εθνικό επίπεδο από  Τακτικά και έκτακτα Συνέδρια όλων των τοπικών ή κλαδικών οργανώσεων. Τα τακτικά συνέδρια συγκαλούνται κάθε τρία χρόνια ενώ τα έκτακτα αν το ζητήσουν γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών το 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον 25 οργανώσεις του ή η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. Κάθε Τακτικό Συνέδριο μπορεί να προβεί και σε αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τα Συνέδρια απαρτίζονται από συνέδρους που εκλέγονται από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά 50% και κατά 50% από συντρόφους που υποδεικνύουν οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν και εφ’ όσον καμία δεν μπορεί να ορίσει περισσότερους από το 25% των αντιπροσώπων του Συνεδρίου. Τα τακτικά Συνέδρια εκλέγουν την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με απαιτούμενο για την εκλογή στο όργανο των 2/3 των ψήφων των συνέδρων . Στην περίπτωση που από τις ψηφοφορίες δεν εκλέγεται μέλος από μια συνιστώσα ή μια περιφέρεια, τότε αυτό εκλέγεται καθ’ υπέρβαση του ορίου των 2/3 ως μέλος της ΚΣΕ. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 101, τότε αυτή συμπληρώνεται με κλήρωση όπου συμμετέχουν όλοι οι σύνεδροι ισότιμα.

 

8.4.2        Η διενέργεια Τακτικών ή Έκτακτων Συνεδρίων διενεργείται αφού προηγουμένως έχουν αναρτηθεί και τεθεί σε διάλογο και διαβούλευση οι προτάσεις του οργάνου ή των οργανώσεων ή των μελών που το συγκαλούν τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την διενέργεια του Συνεδρίου.

 

8.4.3        Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή έχει σαν κύριο καθήκον να επιλύει τα πρακτικά θέματα επικοινωνίας και διασύνδεσης των οργανώσεων ΣΥΡΙΖΑ και των θεματικών επιτροπών των οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, να επιλύει θέματα συντονισμού της κινηματικής τους δράσης, να συντηρεί τον ιστότοπο της οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο και τα ηλεκτρονικά fora συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε αυτόν για την διευκόλυνση της οριζόντιας διασύνδεσης των Περιφερειακών Συντονιστικών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ και των συνιστωσών του και να παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα οικονομικά της οργάνωσης. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και αποφάσεις δράσης και οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο με πλειοψηφία 2/3 που όμως θα πρέπει να τεκμηριώνονται και νομιμοποιούνται σε επόμενο Συνέδριο, ή μέσω εσωτερικού δημοψηφίσματος, ή μέσω διευρυμένων νομαρχιακών και τοπικο-κλαδικών συνελεύσεων που συγκαλούνται ειδικά γι αυτό το σκοπό. Η ΚΣΕ έχει υποχρέωση να ζητήσει τη νομιμοποίηση της απόφασής της σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 μηνών μετά τη λήψη της. Σε κάθε άλλη περίπτωση παραβιάζει το καταστατικό και η ΚΣΕ μαζί με την γραμματεία πρέπει να αντικατασταθεί σε νέο συνέδριο. 

 

8.4.4        Η διατήρηση των προβλέψεων του άρθρου 8.3.1 περί ποσοστιαίας συμμετοχής συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ επαφίεται στις αποφάσεις των Τοπικών και Κλαδικών οργανώσεων που θα οδηγήσουν στο δεύτερο Πανελλαδικό τους Συνέδριο μετά από την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό.

8.4.5 Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει

·         Πολιτική Γραμματεία που διευθύνεται από συλλογικό Προεδρείο

·         Γραφείο Τύπου

·         Ειδικές επιτροπές

8.4.6        Για τη συμμετοχή συντρόφων στην Πολιτική Γραμματεία προβλέπεται κυκλική εναλλαγή τους ώστε να ανανεώνεται η σύνθεση του οργάνου κάθε χρόνο κατά το 1/3, βάσει της κατάταξης των μελών στη λίστα επιλογής του Συνεδρίου.

 

8.5      Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επαγγελματικά στελέχη.  Η συμμετοχή μελών του σε συντονιστικά του όργανα νοείται εθελοντική. Στην περίπτωση που τα καθήκοντα απαιτούν για κάποιο στέλεχος την αποκλειστική απασχόλησή του σε κάποιο συντονιστικό του όργανο, τότε με ειδική απόφαση του οργάνου που τον εξέλεξε το στέλεχος αυτό μπορεί να ενισχύεται οικονομικά από τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και με ποσά που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα μηνιαία έσοδα του στελέχους στην επαγγελματική τους καριέρα και μόνο για το διάστημα που οι συνθήκες απαιτούν αυτή την ρύθμιση. Οι οικονομικές αυτές ενισχύσεις δεν νοούνται σε καμία περίπτωση ότι δημιουργούν εξαρτημένες σχέσεις εργασίας.

8.6      Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν σήμερα επαγγελματική σχέση με αυτόν, μεταφέρονται να εργαστούν σε οργανώσεις του Κοινωνικού Τομέα της οικονομίας που θα δημιουργηθούν με πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 


 

9. Εναλλαγή

 

9.1 Η κουλτούρα της εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης σε όλα τα συντονιστικά όργανα πρέπει να αποτελέσει στο εξής απαράβατο κανόνα λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η εναλλαγή θεσπίζεται για να διασφαλίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρησιμοποιείται είτε από άτομα είτε από συνιστώσες για την εξασφάλιση δικών τους πλεονεκτημάτωνΗ εναλλαγή διαπερνά την δομή του ΣΥΡΙΖΑ από πάνω μέχρι κάτω (Κεντρική Γραμματεία, Γραφείο Τύπου, εκλόγιμες θέσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών, Νομαρχιακές Γραμματείες, τοπικές και κλαδικές συντονιστικές επιτροπές).

9.2 Μέγιστο διάστημα παραμονής για τους βουλευτές και ευρωβουλευτές 2 χρόνια και με μια δυνατότητα επανεκλογής για άλλη μία θητεία όχι συνεχόμενη της προηγούμενης ( συνολικά 4 χρόνια ). Το ίδιο ισχύει για την ΚΣΕ, τη ΣΓ και τις Νομαρχιακές Γραμματείες το ίδιο. Για Τοπικές και Κλαδικές Γραμματείες μέγιστη παραμονή ένας χρόνος με δύο δυνατότητες  επανεκλογής με μεσοδιάστημα ενός χρόνου ( συνολικά 3 χρόνια ) εκτός αν διαφορετικά αποφασίσουν οι Γενικές τους συνελεύσεις. 

9.3 Ο κανόνας της εναλλαγής μπορεί να μην τηρηθεί κατ΄ εξαίρεση για στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μόνο αν συμφωνήσουν τα 80% του οργάνου που τον εξέλεξε και αφού έχει λήξει η θητεία του.

 


10. Ανακλητότητα

 

10.1  Τα σώματα που εκλέγουν (η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή τη Γραμματεία, οι Τοπικές Συνελεύσεις τις τοπικές Συντονιστικές Επιτροπές, οι Πανελλαδικές Θεματικές τις Συντονιστικές τους Επιτροπές κ.λπ.) μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποιοδήποτε μέλος των οργάνων ή και ολόκληρο το όργανο αν αυτό παραβεί είτε τις συλλογικές αποφάσεις είτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.


11. Οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ

 

11.1 Για να μπορούν να γίνουν πράξη τόσο η πολιτική δράση όσο και η οργανωτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, μια από τις απαραίτητης προϋποθέσεις είναι οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν  τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη χρηματοδότηση των συνιστωσών του, θα πρέπει να έχει οικονομική αυτοτέλεια σαν ΣΥΡΙΖΑ, που να του επιτρέπει σοβαρές πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο (γραφεία, έντυπο κ.λπ.) καθώς και σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων, που θα διασφαλίζεται από τη δέσμευση ενός ποσοστού της κρατικής χρηματοδότησης, μαζί με ένα αντίστοιχο ποσοστό από τις αποζημιώσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών. Το ποσό αυτό να μοιράζεται στα κεντρικά γραφεία στις νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις, προκειμένου να ενισχυθούν για να υλοποιήσουν τις δράσεις τους.

11.2 Η αυτοτέλεια των Τοπικών και Κλαδικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμπίπτει και με την οικονομική τους αυτοτέλεια. Μέρος των εσόδων των τοπικών και κλαδικών οργανώσεων κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη του 50% των λειτουργικών εξόδων των ανώτερων συντονιστικών οργάνων, όπως αυτά έχουν προϋπολογιστεί στο σώμα που τα εξέλεξε.

11.3 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά των ταμείων του ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή μισθών επαγγελματικών στελεχών ή υπαλλήλων των συνιστωσών που τυχόν συμμετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές του και ούτε μπορούν να συμψηφισθούν τυχόν τέτοιες αποζημιώσεις προς μέλη συνιστωσών που συμμετέχουν σε όργανα ή επιτροπές με τις γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις των συνιστωσών προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

11.4 Τα έσοδα του ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από συνδρομές των μελών του, από συνεισφορά των συνιστωσών που συμμετέχουν σε αυτόν και από τις επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

11.5 Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να δημιουργεί έσοδα από εταιρείες ή οργανισμούς πάσης φύσης σε καμία περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την δυνατότητα να συμμετέχει  σε εταιρικά μη κερδοσκοπικά σχήματα που λειτουργούν με τους κανόνες του κοινωνικού τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα και που η λειτουργία τους βοηθάει την πολιτική ή κινηματική ανάπτυξη του (ΜΜΕ, εκδόσεις κλπ)  και μόνο στην περίπτωση που:

  • Αποφασίζεται από Συνέλευση, Συνδιάσκεψη ή Συνέδριο
  • Δημοσιεύονται οι δραστηριότητες και οι ισολογισμοί τους

11.6 Η Πολιτική Γραμματεία δημοσιεύει ετήσια τον ισολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί από οποιαδήποτε οργάνωσή του.

 


12. ΜΜΕ και ζητήματα εκπρόσώπησης- προβολής

 

12.1 Συστήνεται  ένα πολυτασικό Γραφείο Τύπου με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πολιτική ισχύ, το οποίο  καθορίζει και ελέγχει τον ειδικό κανονισμό εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω από εκπροσώπους του, οι οποίοι εναλλάσσονται.

12.2 Ο κανονισμός εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέπει την χρήση του όρου ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ή την επίκληση της τυχόν ιδιότητας συμμετοχής συντρόφου σε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ σε μέλη ή άλλους συντρόφους οι οποίοι προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις στον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο των καθεστωτικών ΜΜΕ και δεν τηρούν όσα έχει αποφασίσει το Γραφείο Τύπου ή εφ’ όσον έχουν αρνηθεί να λογοδοτήσουν σε αυτό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την έκφραση οποιασδήποτε γνώμης στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ ή των συνιστωσών του.

12.3 Ενθαρρύνεται και στηρίζεται κάθε προσπάθεια δημιουργίας τοπικών ή θεματικών εκδόσεων κάθε είδους  από τις θεματικές επιτροπές των Τοπικών και Κλαδικών οργανώσεων.

 

 

13. Ποσοστώσεις

 

13.1 Σε Τοπικό και Κλαδικό επίπεδο δεν εφαρμόζεται καμία ποσόστωση.

 


14. Έλεγχος του έργου της Κοινοβουλευττικής Ομάδας και των Ευρωβουλευτών

 

14.1 Χρειάζεται παρακολούθηση και έλεγχος του έργου των βουλευτών και ευρωβουλευτών και υπαγωγή τους σε συλλογικές διαδικασίες.  Η βάση θα πρέπει να έχει αποφασιστικό λόγο στην ανάδειξη των υποψηφίων και θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες εναλλαγής, ελέγχου και ανάκλησης των βουλευτών.

(Τα θέματα της εναλλαγής, της ανακλητότητας και του ελέγχου σε όλα τα επίπεδα των οργάνων και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ χρήζουν πιο λεπτομερούς εξέτασης. Κάποιες από τις σχετικές προτάσεις μπορεί να σκοντάφτουν όχι μόνο σε πρακτικά εμπόδια και σε πολιτικές αντιλήψεις αλλά ακόμα και σε νομικά και συνταγματικά πλαίσια (σ’ ό,τι αφορά βουλευτές και ευρωβουλευτές). Αυτό που προέχει όμως είναι η πολιτική σημασία της αποδοχής των σχετικών προτάσεων )

 

 


15. Συναίνεση και ειδικές πλειοψηφίες

 

15.1 Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα απόφασης με συναίνεση, αλλά στις περιπτώσεις που αυτό δεν εξασφαλίζεται, οι αποφάσεις θα παίρνονται ενισχυμένης πλειοψηφίας 2/3 ή κατά πλειοψηφία όπως αναλύεται στα επί μέρους άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας.

 15.2 Σε όλα τα εκλεγμένα όργανα, όπως είναι οι τοπικές Συντονιστικές Επιτροπές, οι νομαρχιακές Γραμματείες, η κεντρική Γραμματεία, η ΚΣΕ και το Συνέδριο, όπου θα υπάρχει σύστημα αντιπροσώπευσης με βάση ποσοστώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία ²/3 για μείζονος σημασίας θέματα (πχ πρόγραμμα, πολιτικές συμμαχίες, κλπ) και με απλή πλειοψηφία σε όλα τα υπόλοιπα. Με το δικαίωμα των μειοψηφιών κατοχυρωμένο, κάθε μειοψηφούσα άποψη θα είναι στη διάθεση των μελών και των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ για να τη μελετήσουν και να πάρουν θέση, αν επιθυμούν.

 


16. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΣΥΡΙΖΑ

 

16.1 Ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους, καθώς και όλα τα πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του, αποκλειόμενο από τη συμμετοχή του σε κάθε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εφ'όσον το ζητήσει με γραπτή δήλωσή του στην οργάνωση ή το όργανο που συμμετέχει.

Η έννοια της διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, είναι ασύμβατη με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίου πολιτικού και κινηματικού φορέα της Αριστεράς που μελλοντικό στόχο έχει να δημιουργηθούν οι όροι αυτοκατάργησής του και διάχυσής του μέσα σε μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία των Πολιτών.


Include error

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.