• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

6 Δομή, όρια οργανώσεων και θεματικές τους επιτροπές

Page history last edited by Γ. Χατζηχρήστος 13 years, 5 months ago

6. Δομή, όρια οργανώσεων και θεματικές τους επιτροπές

 

6.1 Κάθε αυτόνομη Τοπική ή Κλαδική οργάνωση νοείται ως το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών που την απαρτίζουν.

6.2 Τα όρια δράσης μιας Τοπικής Οργάνωσης συμπίπτουν με τα όρια του Δήμου, γειτονιάς ή Δημοτικού Διαμερίσματος που αυτή δρα

6.3 Τα όρια δράσης μιας Κλαδικής Οργάνωσης , συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων στους χώρους εκπαίδευσης όπου συμμετέχουν ισότιμα εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, συμπίπτει με τα επιχειρησιακά όρια της αντίστοιχης επιχείρησης-υπηρεσίας ή φορέα εντός του ίδιου Νομού. Για πολύ μεγάλες κλαδικές οργανώσεις, επιτρέπεται η διάσπασή τους σε περισσότερες κλαδικές οργανώσεις εντός του ίδιου Νομού με σαφή όμως όρια και μετά από απόφαση της Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης, όπως ορίζεται πιο κάτω, και εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της οργάνωσης.

6.4 Κάθε Τοπική ή Κλαδική οργάνωση απαρτίζεται από Θεματικές Επιτροπές. Ως θεματική επιτροπή ορίζεται το σύνολο των μελών της Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης που εξειδικεύουν την δράση τους σε ένα τομέα πολιτικής ή κινηματικής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδρυση μιας θεματικής επιτροπής σε μια Τοπική ή Κλαδική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει μόνο την δήλωση τουλάχιστον τριών (3) μελών της στην Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης και την περιγραφή των δραστηριοτήτων ή της περιοχής δράσης της. Ένα μέλος μπορεί να συμμετέχει σε όσες θεματικές επιτροπές επιθυμεί.

6.5 Οι θεματικές επιτροπές που μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα σε μια Τοπική ή Κλαδική Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψουν τις θεματικές ή κινηματικές ενότητες, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, όπως:

·         Νεολαίας

·         Γυναικών

·         Μειονοτήτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

·         Μεταναστών και δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης

·         Τοπικής Αυτοδιοίκησης (για Τοπικές)

·         Συνδικαλιστικής παρέμβασης (για Κλαδικές)

·         Περιβάλλοντος

·         Πολιτισμού

·         Κοινωνικής Οικονομίας

·         Εργασιακών και εργατικών

·         ΜΜΕ και προβολής

·         Ιδεολογίας και εκπαίδευσης

·         Κλπ

Η ονομασία και ο τρόπος λειτουργίας και δράσης των θεματικών επιτροπών αποφασίζεται από τις ίδιες. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία δύο θεματικών στην ίδια Τοπική ή Κλαδική Οργάνωση και ανεξάρτητα από το όνομα τους, που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν με τον ίδιο τομέα δραστηριοτήτων. Οι αλληλοκαλύψεις που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργηθούν από τις πρωτοβουλίες και την δράση δυο θεματικών επιτροπών της ίδιας Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης συντονίζονται με κοινές συνεδριάσεις των συντονιστικών τους επιτροπών και με κοινές Ολομέλειες.

6.6 Οι θεματικές επιτροπές συνεδριάζουν κατά τακτικά διαστήματα σε ολομέλεια και συντονίζονται από επιτροπή που την απαρτίζουν μέλη της θεματικής επιτροπής.

6.7 Η λήψη των αποφάσεων σε μια ολομέλεια μιας θεματική επιτροπή λαμβάνεται με τα 2/3 εγγεγραμμένων μελών που την απαρτίζουν. Ολομέλεια νοείται η συνάθροιση στον ίδιο φυσικό ή διαδικτυακό τόπο του 50% + 1 των μελών της. Η Ολομέλεια συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα από την συντονιστική της επιτροπή ή αν το ζητήσει το 15% των μελών της.

6.8 Σε μια θεματική επιτροπή Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης μπορούν να λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου, αλλά χωρίς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν επιθυμούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους του. H κάθε θεματική μπορεί να αποφασίσει μόνη της για  μόνιμη ποσόστωση μη μελών ΣΥΡΙΖΑ , ανάλογα με το αντικείμενο της θεματικής, εφόσον αποδεδειγμένα ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό σε ακτιβιστικές κινήσεις και πρωτοβουλίες. Τα μη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στις θεματικές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να καταθέτουν προτάσεις και εισηγήσεις και θα τίθενται έκτακτες επίκαιρες παρεμβάσεις τους κατά προτεραιότητα προς συζήτηση πέραν ημερήσιας διάταξης

 

6.9 Η συμμετοχή στις θεματικές επιτροπές, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ, νοείται εθελοντική και δεν νοείται οποιαδήποτε αποζημίωση για την προσφορά του μέλους της σε οποιοδήποτε επίπεδο ή όργανο.

6.10 Ένα μέλος μιας θεματικής επιτροπής χάνει τα δικαιώματα συμμετοχής του στην θεματική επιτροπή που έχει επιλέξει μόνο αν:

·         To δηλώσει γραπτά ή μέσα σε Ολομέλεια της Θεματικής Επιτροπής

·         Αν δεν συμμετέχει σε ένα αριθμό από διαδοχικές Ολομέλειες της Επιτροπής που η κάθε μια ορίζει και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 

Comments (2)

Σταθης said

at 3:44 pm on Aug 30, 2009

Ετσι λχ στη Θεματικη Περιβαλλοντος θα υπαρχει ένα ελαχιστο ποσοστό 15-20 % σε μέλη ακτιβίστικων περιβαλλοντικών κινήσεων μη μελών σύριζα ή σε θεματική Μεταναστών παλιοί ντόπιοι ή μετανάστες που δεν θελουν να ναι μέλη ΣΥΡΙΖΑ, ή στη Θεματικη Παιδειας αντίστοιχη κατηγορια πολιτων συνδικαλισμενων ή μη, να ζητούνται , να υπάρχει προτροπή για προτάσεις και εισηγήσεις τους και να μην αγνοούνται, να ακούγεται δε με σεβασμό η διαφορετική αποψη

Γ. Χατζηχρήστος said

at 11:05 am on Aug 31, 2009

Άριστερό εξτρεμ,
προφανώς αναφέρεσαι στο σημείο 6.8. Για διευκόλυνση της συζήτησης, καλά θα κάνεις να το λες για να μη ψαχνόμαστε.
Κατά τα άλλα η άποψη που κατέθεσες, την θεωρώ προσωπικά πολύ ενδιαφέρουσα σαν γενική κατεύθυνση και όχι σαν "γενική προδιαγραφή" σε αυτό το κείμενο. Άρα και αντικείμενο κάθε θεματικής Τοπικής ή Κλαδικής οργάνωσης να αποφασίσει σχετικά

You don't have permission to comment on this page.