• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

5 Γενική Συνέλευση Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης

Page history last edited by Γ. Καλαντζόπουλος 13 years, 4 months ago

5. Γενική Συνέλευση Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης

 

5.1 Η γενική συνέλευση αποτελεί κυρίαρχο όργανο σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Εκλέγει και ελέγχει την Συντονιστική της Επιτροπή, ανακαλεί και αντικαθιστά όσα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους, παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Εκτός αν οι Γενικές συνελεύσεις αποφασίσουν διαφορετικά, η λειτουργία τους καθορίζεται από τις πιο κάτω ενδεικτικές αρχές:

5.2 Οι Γενικές Συνελεύσεις μιας Τοπικής ή Κλαδικής οργάνωσης  χαρακτηρίζονται ως:

·         Ιδρυτική  

·         Ετήσιες τακτικές

·         Περιοδικές τακτικές

·         Έκτακτες

5.3 Όλες οι Συνελεύσεις πλην της ιδρυτικής προαπαιτούν το 2/3 των μελών της τοπικής ή κλαδικής οργάνωσης. Όλες οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών συντονιστικών οργάνων, λαμβάνονται με την θετική ψήφο των  50%+1 των συμμετεχόντων στην συνέλευση. Στις τοπικές ή κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν νοείται καμία ποσόστωση σε καμία ψηφοφορία ή εκλογή με επίκληση ιδιότητας μέλους της ή μελών της ως μέλος συνιστώσας.

5.4 Η Ιδρυτική Συνέλευση μιας τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης γίνεται μόνο μια φορά εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 σύντροφοι που έχουν αποδεχτεί το πολιτικό πλαίσιο και τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ και τον κανονισμό λειτουργίας του και εφ’ όσον στην ίδια περιοχή ή χώρο εργασίας δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια και στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ η ίδρυση άλλης τοπικής/ κλαδικής οργάνωσης. Η ιδρυτική συνέλευση έχει σαν στόχο να γνωστοποιήσει την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ στις συνιστώσες που συμμετέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια περιοχή, να δημοσιοποιήσει την ίδρυση, να δημιουργήσει το αρχικό μητρώο των μελών της και να εκλέξει προσωρινό τριμελές συντονιστικό όργανο που έχει σαν μοναδικό σκοπό να συγκαλέσει την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευση της Οργάνωσης δεσμευτικά εντός διμήνου. Όλες οι αποφάσεις αυτού του προσωρινού συντονιστικού οργάνου υπόκεινται στην έγκριση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να νομιμοποιηθούν.

5.5 Οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε 12 μήνες. Σε αυτές:

·         Γίνεται αξιολόγηση της πολιτικής δράσης της οργάνωσης και των επί μέρους θεματικών επιτροπών της

·         Εγκρίνεται ο ισολογισμός εσόδων/εξόδων της οργάνωσης

·         Εκλέγεται Συντονιστική Επιτροπή από τα μέλη του. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα επανεκλογής για δύο μόνο διαδοχικές ετήσιες θητείες. Σε περίπτωση ισοψηφιών ή μη κάλυψης του αριθμού των μελών από υποψηφίους, η επιλογή γίνεται με κλήρωση στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη της οργάνωσης.

·         Συζητιέται ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης της οργάνωσης και τίθενται όσο το δυνατό ποσοτικοποιημένοι πολιτικοί και οργανωτικοί στόχοι

5.6 Οι Περιοδικές Τακτικές Γενικές συνελεύσεις της οργάνωσης  γίνονται, σύμφωνα και με ειδική απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο. Σε αυτές συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή της οργάνωσης ή η ολομέλεια μια θεματικής επιτροπής της οργάνωσης ή ένα μεμονωμένο μέλος της οργάνωσης. Μια Περιοδική Τακτική Γενική συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει με απόφασή της ένα οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και να το αντικαταστήσει με άλλο.

5.7 Οι Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις, σε αντιδιαστολή με όλες τις προηγούμενες που γίνονται μόνο με φυσική παρουσία τουλάχιστον του 51% των μελών της, μπορούν να γίνουν και με την διενέργεια συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στον ιστότοπο της οργάνωσης εφ’ όσον συμμετέχει το 50% + 1 των μελών. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις διενεργούνται όταν τις καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή ή το 15% των μελών της οργάνωσης γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 

Comments (6)

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 6:25 pm on Oct 24, 2009

Δεν θέλουμε οργανώσεις με μέλη που ψηφίζουν μια φορά το χρόνο τα στελέχη τους. Θέλουμε έναν ζωντανό πολιτικό φορέα που θα λειτουργεί κυρίως με την άμεση δημοκρατία και δευτερευόντως με την αντιπροσωπευτική. Μια απόφαση που ακόμα και αν είναι ομόφωνη, αν απουσιάζουν τα μισά μέλη οργάνωσης καταγράφει πρόβλημα ταυτότητας. Μια τέτοια κατάσταση υποδηλώνει αλλοίωση της φυσιογνωμίας της οργάνωσης και δείχνει ότι οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες δεν αποτελούν το κύριο ενοποιητικό στοιχείο της…

Με αυτό το σκεπτικό ότι είναι πιο σημαντικό ζήτημα η συμμετοχή(απαρτία) από την συναίνεση (λήψη απόφασης) και να αντιστραφούν τα ποσοστά. Δηλαδή 2/3 για την απαρτία και 50%+1 για την λήψη απόφασης

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 6:57 pm on Oct 24, 2009

(συνέχεια...)
Ας δούμε τις δύο εκδοχές σε ένα παράδειγμα, για να αντιληφθούμε καλύτερα τις διαφορές. Ας θεωρήσουμε ότι εφαρμόζουμε τις δύο αυτές εκδοχές σε μια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ με 30 μέλη:

1. Περίπτωση σύμφωνα με το πρόταση του κανονισμού:
Απαρτία με 50%+ 1 των 30 μελών: 16 μέλη
απόφαση με 2/3 των 16 μελών : 11 μέλη

2. Περίπτωση αντιστροφής ποσοστών:
Απαρτία με 2/3 των 30 μελών: 20 μέλη
απόφαση με το 50%+ 1 των 20 μελών: 11 μέλη

Και στις δύο τελικά περιπτώσεις μπορούν να αποφασίσουν τα 11 μέλη που είναι σαφώς μειοψηφία των μελών της οργάνωσης. Όμως την μία περίπτωση για την λήψη της απόφασης ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 16 μέλη ενώ στην άλλη περίπτωση είναι 20 μέλη. Ποια από τις δύο διαδικασίες είναι πιο αμεσοδημοκρατική;

spiros said

at 5:12 pm on Nov 11, 2009

Σχετικά με το ερώτημα "Ποια από τις δύο διαδικασίες είναι πιο αμεσοδημοκρατική;", πιστεύω αυτή που εξασφαλίζει την νομιμοποίηση μέσω της συμμετοχής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ατόμων. Αυτό διότι μία απόφαση η οποία λαμβάνεται όταν έχουν ακουστεί περισσότερες φωνές, αποκτά περισσότερο ειδικό βάρος, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια στην εισαγωγή αυτού του εγχειρήματος.
Με λίγα λόγια συμφωνώ με την περίπτωση 2: Απαρτία με 2/3, απόφαση με το 50%+ 1.

Πάνος Δαμέλος said

at 12:22 am on Nov 12, 2009

Το ερώτημα είναι: Αν λείπει πάνω από το 1/3 των μελών, μήπως απλώς δεν ενδιαφέρεται; Περίεργο μου ακούγεται να μην μπορούν πχ τα μισά μέλη. Αν δεν ενδιαφέρονται να πάνε σε κάποια ΓΣ, μήπως και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό; Θα υποχρεώσουμε κανέναν να παρίσταται; Αν δεν κάνω λάθος, το καταστατικό του die linke δεν αναφέρει καθόλου απαρτίες - αν έχουν ενημερωθεί όλοι τότε νομιμοποιείται η διαδικασία. Στο κάτω κάτω, στην πρώτη περίπτωση που περιγράφεις δεν υπάρχει λόγος να ΜΗΝ είναι 20 μέλη στη συνέλευση. Αν δεν ενδιαφέρονται, ας κάτσουν σπίτι τους. Εννοείται ότι μιλάμε για φυσιολογικές ώρες που βολεύουν τους περισσότερους, όχι πχ ώρες γραφείου.

Πάνος Δαμέλος said

at 12:43 pm on Nov 12, 2009

Κάτσε ντε να το συζητήσουμε πριν κάνεις edit... Για τα 2/3 διαφωνώ, όπως γράφω και πιο πάνω. Για το 50%+1 δεν έχω καταλήξει. Πάντως στο ερώτημα "ποια είναι πιο αμεσοδημοκρατική" υπάρχει το θέμα του αν η πλειοψηφία πρέπει να επιβάλλεται στη μειοψηφία ή να προσπαθούν να βρουν μια όσο γίνεται πιο κοινά αποδεκτή λύση. Καταλαβαίνω και την οπτική σου (μετά την παρέμβασή σου στο Γκίνη) αλλά και πάλι, επειδή λειτουργεί λάθος κάτι σήμερα (με τα πάρε-δώσε τάσεων για να φτάσουμε στα 2/3 ή 3/4) δε σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί. Και το 50%+1 άλλωστε αναλογικά πάλι "λάθος" θα χρησιμοποιείται, εφόσον θα εφαρμοστεί από τα ίδια άτομα.

spiros said

at 5:49 pm on Nov 11, 2009

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα παρακάτω;
Παρ.5.6.
1. Χρονικό διάστημα πριν την Περ.Τακτ.Γ.Σ. κατά το οποίο λαμβάνει χώρα συνοπτική απαρίθμηση των θεμάτων επί των οποίων θα κληθούν τα μέλη να αποφασίσουν. Επιπλέον πότε παρουσιάζονται κατευθύνσεις/προτάσεις/προσχέδια ώστε να ενθαρρυνθεί ο διάλογος, πάντοτε επί των επίμαχων θεμάτων, στοχεύοντας στην επανατροφοδότηση.
2. Μέσα δημοσίευσης.

Παρ.5.7.
1. Χρονικό διάστημα πριν την Εκτ.Γ.Σ. κατά το οποίο λαμβάνει χώρα συνοπτική απαρίθμηση των θεμάτων επί των οποίων θα κληθούν τα μέλη να αποφασίσουν. Επιπλέον πότε παρουσιάζονται δεδομένα/κατευθύνσεις/προτάσεις/προσχέδια ώστε να ενθαρρυνθεί ο διάλογος, πάντοτε επί των επίμαχων θεμάτων, στοχεύοντας στην επανατροφοδότηση.
2. Μέσα δημοσίευσης.

You don't have permission to comment on this page.