• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

16 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Page history last edited by Πάνος Δαμέλος 13 years, 5 months ago

16. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΣΥΡΙΖΑ

 

16.1 Ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους, καθώς και όλα τα πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του, αποκλειόμενο από τη συμμετοχή του σε κάθε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εφ'όσον το ζητήσει με γραπτή δήλωσή του στην οργάνωση ή το όργανο που συμμετέχει.

Η έννοια της διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, είναι ασύμβατη με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίου πολιτικού και κινηματικού φορέα της Αριστεράς που μελλοντικό στόχο έχει να δημιουργηθούν οι όροι αυτοκατάργησής του και διάχυσής του μέσα σε μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία των Πολιτών.

Comments (27)

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 10:42 pm on Oct 14, 2009

η έννοια της "ατιμωτικής πράξης" ποιά είναι; Έχω σοβαρές ενστάσεις για την χρήση της "αστικής δικαιοσύνης" για την διαγραφή των μελών μας. Δεν μπορούμε να καταφεύγουμε σε αστικούς θεσμούς και να θεωρούμε ότι είναι πιο ισχυροί από τα δικά μας αντιπροσωπευτικά σώματα.

Επίσης θεωρώ ότι όταν έχουμε αυξημένες πλειοψηφίες θα πρέπει να έχουμε ένα τύπο όπως τα 2/3 ή τα 3/5. Το 95% από που προκύπτει; Η πλειοψηφία αυτή μπορεί να έχει και την αρνητική της πλευρά. Παράδειγμα: κάθε οργάνωση που έχει μέλη κάτω από 20 δεν μπορεί να γίνει καμία διαγραφή! ( γιατί το ένα μέλος είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από 5%)

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 11:34 pm on Oct 14, 2009

Με τα μέλη που εμφανίστηκαν κάποτε και δεν ξαναπατάνε στην οργάνωση αλλά θα εμφανιστούν μετά από 4 χρόνια στις επόμενες εκλογές τί γίνεται;

Ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα: Σε μια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται 25 μέλη από συνιστώσες και 15 ανένταχτοι. Μετά από δύο μήνες οι 25 σταματάνε να έρχονται αδικαιολόγητα και μένουν οι άλλοι 25.

Τότε σύμφωνα με το λειτουργικό:

1. Δεν μπορεί κανείς να τους διαγράψει!
2. Δεν μπορεί να παρθεί καμία απόφαση γιατί όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ποσοστά επί των μελών και όχι των παρόντων!

Η μόνη περίπτωση αυτόματης διαγραφής ίσως θα πρέπει να εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως όταν κάποιο μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης πάνω από 6 μήνες να διαγράφεται αυτόματα.

Airam said

at 12:04 pm on Oct 15, 2009

Εγώ πιστεύω ότι τα αστικά δικαστήρια έχουν αποδείξει απανειλημένως ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Άλλωστε τί σημαίνει "ατιμωτική πράξη"?ποιός το καθορίζει?Και μήπως με την διάταξη αυτή απορρίπτουμε τους κρατούμενους ή αποφυλακισμένους(που ήδη έχουν τιμωρηθεί για ατιμωτική πράξη)?Προτείνω να το αφήσουμε έξω αυτό το κομμάτι να το κρίνει η εκάστοτε συλλογικότητα.
Επίσης προτείνω να συμπληρώσουμε ότι κανένα ενεργό μέλος δεν μπορεί να διαγραφεί εν αγνοία του. Το σώμα οφείλει να τον/ην ενημερώσει και να τον καλέσει να απολογηθεί.Διαγραφή απουσία του διαγραφόμενου μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που αρνείται να παραστεί ή το αποφεύγει επανηλημένως.

Airam said

at 12:04 pm on Oct 15, 2009

Το 95% όντως δεν είναι πρακτικό.Το 3/5 και 2/3 μου φαίνεται λίγο...αν πούμε τα 4/5 ή 80% των παρευρισκομένων με τον διαγραφόμενο παρών όπως ανέφερα παραπάνω?
Επίσης θα ήθελα να μου εξηγήσεις το σκεπτικό γιατί να διαγράφονται αυτοί που "δεν πατάνε".Με μια πρώτη σκέψη διαφωνώ.Αν σκοπός είναι να κουβαλάει μια ευθύνη ο όρος "μέλος ΣΥΡΙΖΑ" απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνώ.Αλλά υπάρχουν κι άλλοι τρόποι.Μμπορούμε να τους βάλουμε να πληρώνουν...δεν έρχεσαι σύντροφε να συμβάλεις στις διαδικασίες;ενίσχυσε τουλάχιστον το ταμείο που μας ταίζει χαρτιά,αφίσες,στέκια και ό,τι άλλο...

Αλέξανδρος Τσατσαρούνος said

at 1:55 pm on Oct 15, 2009

Το "Εφ’ όσον κατηγορηθεί για οποιαδήποτε σοβαρή ατιμωτική πράξη ενώπιων οποιουδήποτε ελληνικού ή ευρωπαϊκού ποινικού δικαστηρίου" θα μπορούσε να γίνει: "Εφ’ όσον κατηγορηθεί ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού ή διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση δημοσίου χρήματος, δωροληψία, δωροδοκία, απάτη σε βάρος του δημοσίου και συναφή αδικήματα".
Ίσως η "αστική δικαιοσύνη" να έχει χάσει κάθε στοιχείο ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας κλπ. αλλά από την άλλη τι θα πρέπει να ορίσουμε στο καταστατικό; λαϊκά δικαστήρια;

Αλέξανδρος Τσατσαρούνος said

at 2:08 pm on Oct 15, 2009

Συμφωνώ με το 95% να γίνει 4/5, αλλά διαφωνώ με το οποιοδήποτε μέτρο εναντίον μελών που δεν συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες κλπ. της τοπικής, θεματικής ή κλαδικής τους, για πολλούς λόγους που εδώ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος να συζητήσουμε.
Προτείνω επίσης η φράση "ή αν προπαγανδίσει δημόσια ρατσιστικές θέσεις" να τροποποιηθεί σε "ή αν υποστηρίζει θέσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές τις ισότητας και ισονομίας για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα και το θρησκευτικό, πολιτικό ή όποιο άλλο στοιχείο αυτοπροσδιορισμού".

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 5:29 pm on Oct 15, 2009

Πέρα από την αστική δικαιοσύνη και πως κρίνει, που διαφωνώ να την βάζουμε πάνω από τις δικές διαδικασίες υπάρχει στην πρόταση και κάτι που είναι έξω ακόμα και από την αστική δικαιοσύνη και τα πολιτικά δικαιώματα που ορίζει η αστική δημοκρατία. Η διατύπωση "Εφ’ όσον κατηγορηθεί" είναι απαράδεκτη με την έννοια ότι το ζήτημα ανάγεται στην "κατηγορία" και όχι στην "καταδίκη". Δηλαδή κάποιος ο οποίος αν "κατηγορηθεί" θα διαγράφεται ακόμα και αν στην συνέχεια αθωωθεί από το δικαστήριο...

Αλέξανδρος Τσατσαρούνος said

at 6:01 pm on Oct 15, 2009

Δεν διαγράφεται, το άρθρο λέει:
"Σε αυτή την περίπτωση η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται μέχρι της τελεσίδικης έκδοσης της σχετικής απόφασης."
και θα μπορούσε να συμπληρωθεί ως εξής:
"Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης η οργάνωση στην οποία ανήκει αποφασίζει, συνεκτιμώντας την πολιτική και κοινωνική του δράση, με καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφία 4/5 αν θα επανέλθει ως ενεργό μέλος της ή θα χάσει οριστικά την ιδιότητα αυτή"."

Πάνος Δαμέλος said

at 7:42 pm on Oct 15, 2009

Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή αν κάποιος βάλει στο μάτι κάποιο μέλος μας και του ρίχνει μηνύσεις κάθε τόσο, με τη δεδομένη καθυστέρηση των ελληνικών δικαστηρίων να φτάσουν σε δίκη και να βγάλουν απόφαση, θα είναι ουσιαστικά συνέχεια μέλος υπό αναστολή; Είναι προβληματικός ο κανόνας. Στην τελική αν κάποιος θεωρείται ότι ατιμάζει το χώρο με τις κινήσεις του θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη για διαγραφή του από την οργάνωση με παρόμοιους όρους με την περίπτωση των ρατσιστικών σχολίων, αφού λυθεί το θέμα του 95% (για το οποίο θέμα παρεμπιπτόντως συμφωνώ με τα δύο σχόλια του Αλέξανδρου Τσατσαρούνου).

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 9:35 am on Oct 24, 2009

Περιμένω απάντηση:

1. με το 95% οργανώσεις που έχουν κάτω από 20 μέλη δεν θα μπορούν να κάνουν ποτέ διαγραφές!. π.χ σε μια οργάνωση με 19 μέλη θέλουν να διαγράψουν κάποιον. Τότε ο προτεινόμενος ψηφίζει κατά της διαγραφής του και οι υπόλοιποι 18 υπέρ της διαγραφής. Επειδή οι 18 ψήψοι στους 19 ψηφίσαντες είναι < 95% τότε δεν διαγράφεται!....
Αρα σε οργανώσεις με λιγότερα μέλη από 20 δεν μπορούν να γίνουν διαγραφές!

2. Τι είναι "σοβαρή ατιμωτική πράξη"

3. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μια "Αντισυστημική Αριστερά" βάζει πάνω από τις δικές διαδικασίες τις αποφάσεις της αστικής δικαιοσύνης; Επίσης από που πηγάζει ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι πιο καλά από τα αμερικάνικα π.χ. ;

Προτείνω να διαγραφεί η φράση:

Εφ’ όσον κατηγορηθεί για οποιαδήποτε σοβαρή ατιμωτική πράξη ενώπιων οποιοδήποτε ελληνικού ή ευρωπαϊκού ποινικού δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται μέχρι της τελεσίδικης έκδοσης της σχετικής απόφασης

Πάνος Δαμέλος said

at 9:43 am on Oct 24, 2009

Συμφωνώ με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης. Για το 95%: θα μπορούσε να προστεθεί στο "Απόφαση του 95% των μελών της οργάνωσης που συμμετέχει το μέλος" το "πλην του ιδίου" ώστε να μην υπάρχει το παράδοξο στις οργανώσεις με κάτω από 20 μέλη. Ωστόσο θα πρότεινα χαμηλότερο ποσοστό, πχ 90% ή και παρακάτω, γιατί όσο λέρα και να είναι κάποιος κάποιους φίλους μέσα στην οργάνωση θα τους έχει... Με το 95% φοβάμαι ότι κάνουμε πρακτικά αδύνατη τη διαγραφή.

Γ. Χατζηχρήστος said

at 4:20 pm on Oct 24, 2009

Να κάνω μια ερώτηση. Ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται για παιδεραστία ή για φόνο ή για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος. Μπορεί να διατηρεί την κομματική του ιδιότητα έως ότου αποφανθεί κάποιο δικαστήριο τελεσίδικα? Νομίζω όχι.
Σχετικά με το ποσοστό που κάποιος μπορεί να διαγραφτεί σε περίπτωση που κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύεται την θέση του ή την ιδιότητα του μέλους τοτ ΣΥΡΙΖΑ για πλουτισμό (έμμεσο ή άμεσο) βεβαίως η αριθμητική του 95% μπορεί να δείχνει υπερβολική. Όμως σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ισχύει κάποια πολύ αυξημένη πλειοψηφία (πχ τα 9/10 ή κάτι παρόμοιο)

Πάνος Δαμέλος said

at 5:49 pm on Oct 24, 2009

Ας αφαιρεθεί τελείως η πρόταση για τα δικαστήρια και ας προστεθεί και κάτι πιο γενικό εκεί που λέμε για πλουτισμό, ρατσιστικές δηλώσεις κλπ. Έτσι θα υπάρχει τρόπος να διαγραφεί μέλος από το 90% (ή όσο αποφασίσουμε) για οποιονδήποτε λόγο. Είναι τόσο ενισχυμένη η πλειοψηφία που θεωρώ πως είναι ασφαλές να αφήσουμε λίγο φλου το λόγο, ας αποφασίζεται επί τόπου αν κάποιος λόγος (πχ κατηγορία για παιδεραστία που λες κι εσύ).
Μάλιστα, για να το απλοποιήσουμε προτείνω να γίνει:

· Αν το αποφασίσει, για οποιονδήποτε λόγο κριθεί αναγκαίο, η οργάνωση ή το όργανο που συμμετέχει το μέλος. Γι' αυτή την περίπτωση, για την απώλεια της ιδιότητας του μέλους απαιτείται:

· H γραπτή επώνυμη καταγγελία τουλάχιστον 3 μελών στην οργάνωση ή το όργανο που συμμετέχει το μέλος

· Απόφαση του 90% των μελών της οργάνωσης που συμμετέχει το μέλος, πλην του ίδιου του μέλους που δεν έχει δυνατότητα ψήφου στη συγκεκριμένη ψηφοφορία

Γ. Καλαντζόπουλος said

at 5:55 pm on Oct 24, 2009

Εκτός των άλλων έχει σημασία από ποιόν κατηγορείται. Αν το κατηγορήσει σύντροφος, το θέτει στην οργάνωση με τα στοιχεία που έχει και η οργάνωση αποφασίζει. Αν τον κατηγορήσει κάποιος πολιτικός ή προσωπικός αντίπαλος αδικαιολόγητα και συκοφαντικά, γιατί να τίθεται αναγκαστικά υπό αμφισβήτηση; Ακόμα και για την αστική δικαιοσύνη κάποιος που κατηγορείται θεωρείται αθώος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης γιαυτό και χρησιμοποιείται η έκφραση "φερόμενος" ως ένοχος. Είναι άλλο το ζήτημα ότι κάποιος σύντροφος βάζει ζήτημα για ένα άλλο ότι είναι φονιάς, παιδεραστής κλπ και επικαλείται στοιχεία (μέσα στα οποία μπορεί να είναι και η απόφαση δικαστηρίου ή η κατηγορία) και άλλο όταν κάποιος έχει κατηγορηθεί ότι τότε υποχρεωτικά μπαίνει στο ζήτημα στην οργάνωση που ανήκει. Αν κανένα μέλος δεν θέλει να βάλει ζήτημα τότε τι γίνεται, πως εφαρμόζεται το καταστατικό και διαγράφεται; Αν πάλι διαγράφεται μόνον από πρόταση κάποιου άλλου μέλους, τότε τι νόημα έχει η κατηγορία αφού αφορά μόνον μια μερική περίπτωση;

Πάνος Δαμέλος said

at 6:21 am on Oct 25, 2009

Πήρα το θάρρος και έκανα τις αλλαγές που πρότεινα πιο πάνω. Αν υπάρχουν διαφωνίες ας τις συζητήσουμε για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση.

Πάνος Δαμέλος said

at 12:51 pm on Oct 25, 2009

Έκανα μια μικρή αλλαγή ώστε να είναι ξεκάθαρη η σύνδεση της καταγγελίας τριών μελών και της απόφασης του 90%, γιατί έτσι όπως ήταν διατυπωμένο φαινόταν υπό μία έννοια να αρκεί η έγγραφη καταγγελία τριών μελών για τη διαγραφή.

Γ. Χατζηχρήστος said

at 1:08 pm on Oct 25, 2009

H αποσύνδεση της απώλειας της ιδιότητας του μέλους ΄σε περίπτωση που κάποιος χρησιμποιεί την ιδιότητά του για άμεσο ή έμεσο πλουτισμό δεν συμφωνήθηκε και παρακαλώ να επανέλθει για συζήτηση

Πάνος Δαμέλος said

at 1:17 pm on Oct 25, 2009

Το "για οποιονδήποτε λόγο" προφανώς καλύπτει και αυτή την περίπτωση. Ας μην κάνουμε πολύπλοκο τον κανονισμό χωρίς λόγο. Το αν κάποιο συμβάν αποτελεί λόγο διαγραφής θα τον αποφασίζει η εκάστοτε συνέλευση. Ίσως να είναι καλό να αναφέρεται για να δώσουμε ένα στίγμα του τι επιτρέπεται και τι όχι, αλλά όπως και να έχει ο κριτής θα είναι πάντα η συνέλευση. Γνώμη μου είναι να μη βαραίνουμε το κείμενο όταν δεν υπάρχει λόγος και εφόσον καλύπτεται 100% και αυτή η περίπτωση, αλλά δεν έχω πρόβλημα να μπει συμπληρωματικά.

Γ. Χατζηχρήστος said

at 1:27 pm on Oct 25, 2009

Τότε αν μείνει έτσι διατυπωμένο το κείμενο, επειδή αποκλείεται από το "οποιονδήποτε λόγο" κάθε ένας που σχετίζεται με πολιτική θέση, ένα σύντροφος θα συνεχίζει να διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και αν συμμετέχει σε πολιτική κυβερνητική θέση!
Θα παρακαλούσα να το ξανασκεφτούμε πάλι, όπως ήταν αρχικά διατυπωμένο αυτό το άρθρο (φαίνεται στο page history) προσωπικά το θεωρώ πιο σωστό.
Και κάτι ακόμα: Bloco και Linke δεν έχουν διαγραφές. Μπορεί κάποιος να πει άν αυτό μπορεί να ισχύει και στα του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτές τις περιπτώσεις? Αν ναι, ας φύγει όλο το άρθρο!

Πάνος Δαμέλος said

at 1:42 pm on Oct 25, 2009

Αυτό που λες έχει βάση αλλά ισχύει και για την προηγούμενη διατύπωση. Δηλαδή πώς ορίζεται ο "πλουτισμός"; Γιατί να είναι πλουτισμός αν γίνει κάποιος υπουργός του πασόκ πχ και όχι αν είναι βουλευτής του σύριζα; Και στις δύο περιπτώσεις βγάζει κάποια χρήματα. Επίσης μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι τον επέλεξαν ως πρόσωπο και όχι λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος του σύριζα. Μήπως να φύγει μόνο η τελευταία πρόταση; Εκτός αν συμφωνήσει η πλειοψηφία να μην έχουμε διαγραφές, οπότε φεύγει όλο το άρθρο όπως είπες! Ή τουλάχιστον μένει μόνο το πρώτο σκέλος, αν το ζητήσει ο ίδιος δηλαδή. Ας τοποθετηθούν κι άλλοι, δεν είναι κάτι που αποφασίζεται από ένα ή δύο άτομα.

Πάνος Δαμέλος said

at 1:44 pm on Oct 25, 2009

Προσωπική μου γνώμη πάντως είναι ότι μια τόσο αυξημένη πλειοψηφία, του ύψους του 90%, εξασφαλίζει ότι δε θα γίνονται διαγραφές παρά μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίες.

Αλέξανδρος Τσατσαρούνος said

at 1:47 pm on Oct 25, 2009

Αν μας ενδιαφέρει ένας ΣΥΡΙΖΑ πλατφόρμα κοινής δράσης της κοινωνικής αριστεράς, ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει μέλη-συμμέτοχους στην δράση και στην διαμόρφωση των στόχων κι όχι "πιστούς" της όποιας ιδεολογίας ή "γραμμής" τότε η έννοια της διαγραφής είναι ασύμβατη.
Υπαναχωρώντας, μετά από αρκετή σκέψη, σε σχέση με τα προγούμενα σχόλια μου, θα έλεγα πως το άρθρο θα πρέπει να παραμείνει ως εξής:

Ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους, καθώς και όλα τα πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του, αποκλειόμενο από την συμμετοχή του σε κάθε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εφ’ όσον το ζητήσει με γραπτή δήλωσή του στην οργάνωση ή το όργανο που συμμετέχει.
Η έννοια της διαγραφής, για οποιοδήποτε λόγο, είναι ασύμβατη με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίου πολιτικού και κινηματικού φορέα της Αριστεράς που μελλοντικό στόχο έχει να δημιουργηθούν οι όροι αυτοκατάργησης του και διάχυσής του μέσα σε μια αυτό-διαχειριζόμενη κοινωνία των Πολιτών.

Πάνος Δαμέλος said

at 2:29 pm on Oct 25, 2009

Υπάρχει όμως κι ένα θέμα με τη διγλωσία που ξέρουμε ότι έχει κάνει κακό στο σύριζα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις αν κάποιος χρησιμοποιεί την ιδιότητα μέλους του σύριζα και εκφέρει απόψεις αντίθετες με τις αποφάσεις του σύριζα; Ή αν πχ κάποιος βγαίνει και λέει ότι ο σύριζα έχει ξοφλήσει και ότι πρέπει να διαλυθεί; Σαν προβληματισμό το θέτω, δεν είμαι αντίθετος με την ιδέα να μην υπάρχουν διαγραφές, απλά πρέπει να το προσεγγίσουμε σφαιρικά και σε πρακτικό επίπεδο το θέμα πριν καταλήξουμε κάπου.

Αλέξανδρος Τσατσαρούνος said

at 2:39 pm on Oct 25, 2009

Πάνο και με την υπάρχουσα διατύπωση, με την πρόβλεψη διαγραφών κλπ. λέμε πως: "Κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές του απόψεις" και όπως και να το κάνεις, η δήλωση που φέρνεις σαν παράδειγμα, είναι πολιτική άποψη.

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον διαφωνεί η οργάνωση ή το όργανο που εκπροσωπεί, μπορεί να τον ανακαλέσει (άρθρο περί της ανακλητότητας)
π.χ. κι εμείς λέμε ο κύκλος του εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Με μια διασταλτική ερμηνεία θα ήταν δυνατόν να διαγραφούμε ή "τιμωρηθούμε"?

Πάνος Δαμέλος said

at 2:54 pm on Oct 25, 2009

Ήδη πρότεινα πιο πάνω να αφαιρεθεί αυτή η πρόταση. Όντως, η ανακλητότητα μας καλύπτει και στην περίπτωση που ανέφερα. Είμαι λοιπόν θετικός στο να μην υπάρχουν καθόλου διαγραφές (που στην τελική μας λύνει και τα χέρια επικοινωνιακά σε περίπτωση οποιασδήποτε "ατιμωτικής πράξης" - στην ερώτηση "γιατί δε διαγράψατε τον τάδε" η απάντηση θα είναι ότι δε διαγράφουμε κανέναν. Έχεις δίκιο, η ανάκληση κάποιου από θέση ευθύνης αρκεί, το να του στερήσεις την ψήφο είναι πράξη τιμωρίας. Ανακαλώ λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου τις παραπάνω προτάσεις και ενστάσεις μου και στηρίζω την πρόταση του Αλέξανδρου.

Γ. Χατζηχρήστος said

at 8:37 am on Oct 26, 2009

Συμφωνώ και εγώ με την πρόταση του Αλέξανδρου, διαβάζοντας όλες τις θέσεις που διατυπώθηκαν. Ας περαστεί η αλλαγή στο κείμενο και επανερχόμαστε αν τεθεί πάλι ζήτημα

Πάνος Δαμέλος said

at 1:02 pm on Oct 26, 2009

Αφού δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενστάσεις έκανα την αλλαγή. Αν υπάρξουν διαφωνίες επανερχόμαστε.

You don't have permission to comment on this page.